Kamis, 29 Oktober 2009

hafalan hadist arbain

1.Al hadiysyul awwal (niat & peranannya yg menetukan)
innamal a'malu biinniyyat wa innamaa likullimri-in maanawaa
famankaanat hijrotuhu ilallaahi warosuwlihi fahijrotuhu ilallaah warosuwlihi
wa mankaanat hijrotuhu lidunyaa yushiybuhaa awiimroatin yankihuhaa
fa hijrotuhu ilaa maahaajaro ilayhi

Sesungguhnya sahnya amalan amalan itu hanya dengan niat & sesungguhnya bagi setiap
seorang apa yg menjadi niatnya.
Maka barang siapa yg niat hijrahnya kepada Allah & rosul Nya maka hijrahnya kepada
Allah & rosul Nya.
Dan barang siapa yg hijrahnya karena harta dunia/wanita yg akan dikawininya maka
hijrahnya kearah apa yg menjadi niatnya itu.

3.Al hadiysyusysyalisyu (rukun islam)
Buniyal islaamu alaa khomsyin
Syahaadati allaa ilaaha ilallaahu wa anna muhammadarosuwlullaah
Wa iqoomishsholaati, wa iytaa izzakaati, wa hajjilbayti, wa showmi romadhoona

Islam dibangun atas lima perkara
Penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan
Allah
Mendirikan sholat,memberikan zakat, naik haji dan puasa di bulan Ramadhan

5.Al hadiysyu khoomisu (Bid’ah dan arti sebenarnya)
Man ahdasya fii amrinaa haadzaa maa laysya minhu fahuwaroddun
rowaahul bukhooriyyu wa muslimun wa fii riwaayatin muslimin
Man amila amalaan laysya alayhi amrunaa fahuwaroddun

Barang siapa mengada-ada sesuatu yg baru dlm urusan kami (urusan agama) yg tidak
kami perintahkan maka hal itu ditolak
Barang siapa mengerjakan satu pekerjaan yg tidak sesuai dgn syari’at kami maka
hal itu ditolak

7.Al hadiysyusysyaabi’ (Agama itu nasehat)
Aadiynunnasiyhatu, qolnaa liman yaa rosuwlallaahi, qoola
Lillaahi, walikitaabihi, walirosuwlihi, wali-a-immatil muslimiyna, wa aammatihim

Agama itu adalah nasihat
Bagi Allah, kitabNya, utusanNya, pd imam orang2 islam,dan bagi musliman umumnya.

9.Al hadiysyuttaasi’ (Apa yg harus kita lakukan terhadap perintah dan larangan)
Maa nahaytukum anhu faajtanibuwhu
Wa maa amartukum bihi fa’tuw minhu maasytatho’tum
Fainnamaa ahlakallaziyna minhu qoblikum kasyrotu masyaa ilihim
Waaqtilaa fuhum alaa anbiyaa ihim

Apa yg aku larang buat kalian,tinggalkanlah
Dan apa yg aku perintahkan pd kalian, kerjakanlah sedapat mungkin
Orang-orang sebelum kalian binasa itu hanya karena banyak bertanya
Dan bermusuhan dengan para nabi mereka.

11.Al hadiysyulhaadiy asyar (Tinggalkanlah hal2 yg meragukan)
Da’maa yuriybuka ilaa maalaa yuriybuka
Tinggalkanlah apa yg meragukanmu, kerjakan apa yg tidak meragukanmu.

13.Al hadiysyusysyalisyu asyar (Iman yg sempurna)
Laa yu’minu ahadukum hattaa yuhibba li-akhiyhi maa yuhibbu linafsihi
Rowaahulbukhoriyyu wamuslimun waattaariku lidiynihilmufaariqu liljamaa-ah

Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali tiga sebab:yaitu Duda/janda yg
berzina, mempunyai hutang jiwa (pernah membunuh), dan meninggalkan agamanya serta
memisahkan diri dari kelompoknya.

15.Al hadiysyulqoomisyu asyar (Berkatalah baik dan benar atau diam sajalah)
Mankaana yu’minu biillaahi walyawmil akhiri falyakhul koiroon awliyashmut Waman
kaana yu’minu biillaahi walyawmil-akhiri falyukrim jaarohu
Waman kaana yu’minu biillaahi walyawmil akhiri falyukrim dhoyfahu

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yg baik/diam
Dan barang siapa yg beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati
tetangganya
Dan barang siapa yg beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah menghormati
tamunya.

17.Al hadiysyusyaabi-u asyar (Berlaku baik dan menyantuni atas setiap sesuatu)
Innallaaha katabal-ihsana alaa kulli syay-in faiza khotaltum fa-ahsinuwlkhitlata
Wa izaaza bahtum fa-ahsinuwzzib-hata walyuhidda ahadukum syafrotuhu
Wal yurihzabiyhatahu

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu,maka jika
kalian membunuh hendaklah membunuh dengan cara yg baik, dan jika kalian
menyembelih hendaklah sembelihlah dgn cara yg baik dan hendaklah menajamkan pisau
dan menyenangkan hewan sembelihan itu.